fbpx

O kampanii

Kampania „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” ma pokazać, że dieta, której podstawę stanowią warzywa i owoce, jest nie tylko kluczem do utrzymania dobrego zdrowia, ale także ma znaczący wpływ na samopoczucie, zdrowie psychiczne, rozwój psychospołeczny czy wyniki w nauce najmłodszych.

Nadrzędnym celem kampanii jest popularyzowanie spożycia rodzimych warzyw i owoców, posiadających wyjątkowe „supermoce”, wśród Polaków-rodziców, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym, ponieważ w tym okresie kształtują one swoje nawyki żywieniowe.

W odpowiedzi na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata…

» WHO informuje, że problem nadmiernej masy ciała występuje już u małych dzieci – jeśli obecne trendy utrzymają się, to do 2025 roku na świecie będzie ok. 70 mln dzieci do 5. roku życia z nadmierną masą ciała.

» W Polsce problem nadwagi i otyłości dotyczy około 10% małych dzieci (1-3 lata), 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% młodzieży do 15. roku życia.

» Nadmierna masa ciała, a szczególnie otyłość sprzyjają rozwojowi wielu chorób, m.in. cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego i niektórych typów nowotworów, a także zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, schorzeń układu kostno-stawowego czy bezdechu sennego etc.

» W Polsce blisko 9 na 10 dzieci przedszkolnych (3-6 lat) nie spożywa dziennie wystarczającej ilości warzyw, a co trzecie – owoców. Spożycie warzyw i owoców było determinowane spożyciem tych produktów przez rodziców.

…poprzez podejmowane w ramach kampanii działania i akcje specjalne, chcemy:

edukować nt. korzyści płynących ze spożywania zalecanej ilości warzyw i owoców (m.in. wpływ na zdrowie, prewencja przed nadwagą i otyłością, dobra kondycja psychiczna, wyższa samoocena, prawidłowa regulacja emocji i rozwój psychospołeczny, poprawne relacje z rówieśnikami, dobre wyniki w nauce etc.),

podkreślać, że kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych od małego to inwestycja długoterminowa, a rezultaty będą widoczne w przyszłości, w życiu dorosłym, za które dziecko będzie kiedyś wdzięczne rodzicom,

pokazać dzieciom, że owoce i warzywa są nie tylko zdrowe, ale i smaczne, kolorowe, mają ciekawy kształt i posiadają wyjątkowe „supermoce”,

przekonać rodziców, jak bardzo istotne jest dawanie dobrego przykładu, spożywanie pełnowartościowych posiłków w przyjaznej i domowej atmosferze oraz uczenie kultury jedzenia,

zachęcić kadrę szkolną i przedszkolną (wychowawców, nauczycieli) do podejmowania tematu polskich warzyw i owoców w trakcie nauki i zabawy dzieci w szkole i przedszkolu.